Když se Jack Daniel poprvé naučil umění destilace whiskey od Nathana „Nearest“ Greena, poznal také důležitost dělat věci správným způsobem – i když to vyžaduje trochu více úsilí a času.

 

V dnešní době na tuto myšlenku dáváme obzvlášť důraz v našem úsilí provozovat naši palírnu s nulovým odpadem a zodpovědně řídit vše od vody, z které whiskey vyrábíme, až po dřevo, z kterého se dělají sudy.

 

 

INICIATIVY NULOVÉHO ODPADU

Našemu závazku vyrábět skvělou whiskey se vyrovná pouze náš závazek chránit svět, kterému říkáme domov. Proto zasíláme 99 % materiálů použitých v naší palírně k opětovnému použití nebo recyklaci, a proto neustále posouváme své cíle pro provoz s nulovým odpadem.

 

 

NAŠE INICIATIVY NULOVÉHO ODPADU ZAHRNUJÍ:

 

- Upcyklace dřevěného uhlí z javoru cukrového používaného k filtrování do udicích štěpek pro grilování.

 

- Přeměna přebytečného smršťovacího materiálu z obalů na palubkový materiál.

 

- Opětovné použití vedlejších produktů z destilace obilí a kvasnic jako krmiva pro dobytek.

 

- Opětovné využití sudů za pomoci výrobců nábytku a dalších výrobců alkoholu.  

 

- Snižování množství papírového odpadu poskytováním tabletů pro elektronické vedení záznamů.

 

 

 

OCHRANA VODY

Kouzlo whiskey Jack Daniel‘s začíná vodou bez železa z našeho jeskynního pramene z Cave Spring Hollow a myslíme si, že to je něco, co stojí za to chránit.

 

Už jsme zachránili stovky akrů půdy, abychom zachovali jeskynní pramen. Ročně ušetříme přibližně 8 milionů galonů vody čerpáním vody z našeho systému reverzní osmózy, kterou používáme v našem systému požárních smyček.

OCHRANA DUBU BÍLÉHO A JAVORU CUKROVÉHO

Je jednoduše nemožné nahradit javory cukrové, které používáme ke zjemnění dřevěného uhlí, a duby bílé, které používáme k výrobě sudů — a snažíme se zajistit, že nikdy nebudeme muset.

 

Jsme hrdými účastníky iniciativy DendriFund White Oak, která hodnotí a zachovává podmínky lesů. Spojili jsme se s univerzitou v Tennessee ve spolupráci na dlouhodobém programu Tree Improvement Program za účelem výzkumu dubů bílých a javorů cukrových.

 

Tyto programy nám pomáhají zajistit, abychom měli vždy dostatečné zásoby dřeva.

 

You're Almost There. You'll need to accept functional cookies to play this video.

Sustainable Stewardship